Breaking News

News Search

news
08 Apr 2024

Molebatsi o rola ditlhabololo

Mopalamente wa kgaolo ya Mmadinare Rre Molebatsi Molebatsi o tsweletse ka go...
news
07 Apr 2024

Tlou e timeletse kwa dipolasing tsa Banyana farms

Ba Lephata la Diphologolo le Makgabisa Naga mo kgaolong ya Tsabong ba...
news
07 Apr 2024

Banni ba itumeletse go abelwa ditsha

Banni ba Mokokwana le Mosweu mo kgaolong ya Tswapong Bokone ba itumetse...
news
07 Apr 2024

‘Adimang madi a chema chema’

Batswana ba dikgwebo potlana ba kgothaditswe go atla letlole le lesha la...
news
07 Apr 2024

Kgosi Kgari Sechele III o lebogela kgomotso

Kgosi Kgolo wa Bakwena, Kgosi Kgari Sechele III, o lebogela kgomotso e...
news
07 Apr 2024

Barolong ba kopilwe go gasa molaetsa wa ipabalelo tseleng

Mopalamente wa kgaolo ya Good Hope-Mabule Rre Eric Molale o kopile morafe...
news
07 Apr 2024

Batswana ba tlaa gokelelwa motlakase mahala

Banni ba kgaolo ya Tswapong Bokone ba boleletswe fa puso e tsere...
news
07 Apr 2024

‘Bomme inaakanyeng le lenaneo’

Jaaka puso e tsweletse  le go anamisa lenaneo la Chema Chema lefatshe...
news
07 Apr 2024

Tiriso ya diritibatsi e a tshwenya - Pule

Tiriso ya diritibatsi e e tsweletseng ka go golela pele mo kgaolong...
news
04 Apr 2024

Ba Tsabong ba epetswe sediba

Selelo sa banni ba Tsabong sa lenyora se arabilwe ka ba gokeletswe...
news
04 Apr 2024

Banni ba rotloediwa go dirisa Chema Chema

Banni ba Lecheng le Malaka ba rotloeditswe go inaakanya le lenaneo la...
news
04 Apr 2024

Badirelapuso ba phepafatsa kgaolo ya Letlhakeng

Badirelapuso ba kgaolo ya Letlhakeng ba akgoletswe tiro e ntle ya go...
news
04 Apr 2024

Polao ya ditau e tshwenya batlhokomedi

Ba lephata la Diphologolo le Makgabisa Naga mo kgaolong ya Tsabong ba...
news
03 Apr 2024

Mapodisi a mo letsomong la dilalome

Mapodisi a boloditse letsholo la go tshwara dilalome dingwe mabapi le dikgang...
news
03 Apr 2024

Banni ba ka itshetsa ka matlakala - Modulasetilo

Banni ba Serowe le metse e e mabapi ba rotloeditswe go tla...
news
03 Apr 2024

Ba gakolotswe go godisetsa bana mo tumelong

Maloko a General Foundation Apostolic Church in Jerusalem ba gakolotswe go godisetsa...
news
02 Apr 2024

Tautona Masisi o tlaa ya go itlhobogela

Tautona Dr Mokgweetsi Masisi o tlaa ya Afrika Borwa go ya go...
news
02 Apr 2024

Merapelo ya dintsho tsa kotsi ya bese e simolotse

 Merapelo ya batho ba ba dintsho tsabatho ba ba tlhokafetseng mo kotsing...
news
02 Apr 2024

Puso e tla itebaganya le ditsha tsa dikereke

Tona wa Ditsha le Metsi Dr Kefentse Mzwinila o tlhalositse fa lephata...
news
02 Apr 2024

Kereke e tshwanetse go fetola matshelo

Kereke e tshwanetse go tla ka metlhale e mesha ya go oka...

Exchange Rate

Exchange Rates

Market Information

Market Rates

Classifieds

Classifieds

Polling

Following the recent launch of mindset campaign , have you implemented any changes in your daily life?