Breaking News

News Search

news
05 Mar 2023

Manake o akgola Setlhoa sa Tumelo

Mothusa Tona wa Papadi le Madirelo Mme Beauty Manake o akgotse setlhopha...
news
05 Mar 2023

Malwetse a a sa tshelanweng matshosetsi

Dipatlisiso tsa lekgotla la World Health Organisation di supa fa e tlaare...
news
05 Mar 2023

Lephata le tsibosa banni ka bojalwa, ditagi

Ba lephata la botsogo kwa kgaolong ya Letlhakeng ba ne ba tshwere...
news
03 Mar 2023

Ba le barataro ba tlhokafetse mo kotsing

Mapodisi a Lobatse a tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone batho ba...
news
02 Mar 2023

Tshwaragano, konokono mo go tsosoloseng thuto

Tshwaragano ya batsadi le barutabana ke konokono mo go tsosoloseng serodumo sa...
news
02 Mar 2023

Khansele e tsaya megopolo ka sekano

Banni ba Etsha 6 ba ntshitse mogopolo wa go re sekano sa...
news
02 Mar 2023

Tawana o boela bogosi

Batawana ba ne ba tletse kgotla yoo Tawana go tla go rolelwa...
news
01 Mar 2023

Medupi o aba ntlo kwa Kokotsha

Moeteledipele wa Kokotsha Community Horse Racing Association Rre Kabo Medupi o gwethile...
news
01 Mar 2023

Kereke ya Wesele e tlhoma Gaarekwe

Bakeresete ba rotloeditswe go ikanya Modimo le go baya tshepo ya bone...
news
01 Mar 2023

Ratoropo o rotloetsa tshomarelo ya matlotlo, ngwao

Ratoropo wa Lobatse, Rre Mosimanegape Dithebe a re go botlhokwa go sireletsa...
news
28 Feb 2023

Bofelelong Jwa Tsela o ruta ka kgokgontsho

Motshameko wa Bofelelong Jwa Tsela o o simolodisitsweng kwa Maitisong ka Matlhatso, ...
news
28 Feb 2023

‘Kwadisang mekgatlho’

Mekgatlho e gakolotswe go ikwadisa semmuso. Kgakololo e e ntshitswe ke Modulasetilo...
news
28 Feb 2023

Baithuti ba pele ba tla aga ntlo lehalahala

Bangwe baithuti ba pele ba sekole se se golwane sa Matsha kwa...
news
27 Feb 2023

Ba kopilwe go emisa go goga motsoko

 Mogolwane wa mokgatlho wa Stop Smoking Support Group, Rre Odirile Thamage,  o...
news
27 Feb 2023

Kgosi thotobolo e olela matlakala

 Kgosi ke yone e bopang morafe wa yone ka bopelotelele, lerato, monyenyo...
news
27 Feb 2023

Bomme ba rotloeditswe go bopagana

Mohumagadi wa ga Ga-Ngwaketse Mohumagadi Mme Masetsibi Gaseitsewe o rotloeditse bomme ba...
news
26 Feb 2023

Lephata la Botsogo le leboga ba-na-le seabe

Lephata la botsogo kwa kgaolong potlana ya Serowe (District Health Management Team)...
news
26 Feb 2023

Mopalamente o abela mo-na-le bogole kolotsana

Mopalamente wa Serowe Borwa, Rre Leepetswe Lesedi o supeditse Mme Kelebeletse Bosena...
news
26 Feb 2023

Ba dikgolegelo ba abela sekole sa Re-Ka-Kgona

Ba lephata la dikgolegelo ba abetse sekole sa ba-na-le-bogole sa Re-ka-Kgona, setsidifatsi,...
news
23 Feb 2023

Go rotloetsa thuto go na le seabe mo itsholelong

Dikhamphani di gwetlhilwe go nna le seabe mo go iseng thuto kwa...

Exchange Rate

Exchange Rates

Market Information

Market Rates

Classifieds

Classifieds

Polling

Isnt it high time for parents and guardians with the means to pay for their children s tertiary education to enable government to sponsor the underprivileged children?