Breaking News

News Search

news
15 Mar 2023

Kgetsi ya tsie e a tshwaraganelwa

Rre Oabile Regoeng o gwetlhile banni ba kgotla ya Sesha go tshwaraganela...
news
15 Mar 2023

Banna ba tshwerwe ka nama

Mapodisi a Good Hope a tshwere phage ka mangana ntateng ya bogodu...
news
15 Mar 2023

Emelang thuto ya bana ka dinao - Kgosi Tshoso

Kgosi Batho Tshoso wa Motokwe a re o tshwenngwa ke dipalo tsa...
news
15 Mar 2023

Magosi a akgolelwa go tshwaraganya morafe

Moeteledipele wa Lucara Botswana, Rre Johane Mchive o akgoletse dikgosi tiro e...
news
14 Mar 2023

Balemi ba kopa go thusediwa kwa Motokwe

Modulasetilo wa komiti ya balemi ba kgaolo ya Motokwe Rre Kekgetheleng Molematsela...
news
14 Mar 2023

Pinagare ya Sekaka e kopa thotloetso mo setshabeng

Mokgatlho wa Pinagare ya Sekaka o kopa thotloetso mo setshabeng gore o...
news
14 Mar 2023

Tiego ya ditsheko e a tshwenya

Barui ba Kang ba lela ka tiego ya ditsheko tsa bogodu jwa...
news
14 Mar 2023

Monna o falotse ka bobi jwa segokgo

Mapodisi a Tsabong a tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone monna wa...
news
13 Mar 2023

\'Bomme inaakanyeng le maranyane’

Go tokafatsa dipalo tse di kwa tlase tsa bana ba basetsana ba...
news
13 Mar 2023

Ba rotloediwa go tlhagafala

Kgosi David Toto II wa Tsabong o rotloeditse mokgatlho wa Masupatsela go...
news
12 Mar 2023

Mogokgo o itumelela maduo

Ntswa sekole se segolwane sa Pandagala kwa Tutume se sa kgona go...
news
12 Mar 2023

Bomme ba tshwara thipa ka fa bogaleng

Bomme ba kgothaditswe go lepalepana le diemo tse di ba lebanyeng le...
news
12 Mar 2023

\'Kgosi thotobolo e olela matlakala’

Tiro ya kgosi ke go bopaganya morafe le go tsaya batho ka...
news
09 Mar 2023

Noka ya Molabe sekgoreletsi kwa Tobane le Tshokwe

E re ntswa balemi le barui ba nona dipelo ka mathe fa...
news
09 Mar 2023

Bomme ba le babedi ba tshwerwe

Mapodisi a Ghanzi a tshegeditse bomme ba le babedi go ba botsolotsa...
news
08 Mar 2023

‘Letsatsi la bomme ke la itshekatsheko’

Bomme ba mapodisi ba rotloeditswe go nna motlotlo  ka tiro ya bone...
news
08 Mar 2023

Ba kopilwe go ntsha batswakwa ba ba senang dipampiri

 Banni ba Tutume ba filwe beke gore ba bo ba duetse batswakwa...
news
08 Mar 2023

Mapodisi a rotloetsa tshwaragano

Mogolwane wa mapodisi a Palapye, Superintendent Molly Lebala-Moduke a re tshwaragano ya...
news
07 Mar 2023

Tsayang dikgang tsa kgokgontsho ka tlhwaafalo

Ba-na-le seabe ba kopile go tshwaraganela go lwantsha kgokgontsho Mothusa molaodi wa...
news
07 Mar 2023

Go ikgatholosa molao wa bana go a tshwenya

Mokwaledi wa khansele potlana ya Ghanzi Botlhaba,Mme Mogomotsi Seemule are nako e...

Exchange Rate

Exchange Rates

Market Information

Market Rates

Classifieds

Classifieds

Polling

Isnt it high time for parents and guardians with the means to pay for their children s tertiary education to enable government to sponsor the underprivileged children?