Breaking News

News Search

news
26 Feb 2023

Mopalamente o abela mo-na-le bogole kolotsana

Mopalamente wa Serowe Borwa, Rre Leepetswe Lesedi o supeditse Mme Kelebeletse Bosena...
news
26 Feb 2023

Ba dikgolegelo ba abela sekole sa Re-Ka-Kgona

Ba lephata la dikgolegelo ba abetse sekole sa ba-na-le-bogole sa Re-ka-Kgona, setsidifatsi,...
news
23 Feb 2023

Go rotloetsa thuto go na le seabe mo itsholelong

Dikhamphani di gwetlhilwe go nna le seabe mo go iseng thuto kwa...
news
23 Feb 2023

‘A bana ba falodiwe malwetse‘

Batsadi ba gakolotswe go atla maiteko a Lephata la Botsogo a go...
news
22 Feb 2023

Dipone tsa mekgwatha di a fetolwa

Go fokotsa bokete jwa madi a khansele e ntseng e a duelela...
news
22 Feb 2023

FSG e diragatsa ditsholofetso

E rile bosheng khamphani ya FSG Limited Botswana ya abela bana ba...
news
22 Feb 2023

Ba rotloediwa go ikemela ka dinao

Banana ba rotloeditswe go tlhabolola dikakanyo tsa bone gore ba kgone go...
news
22 Feb 2023

A puo ya letsele e simolole kwa lapeng

Motlhatlhelela dithuto kwa University of Botswana (UB) Professor Thapelo Otlogetswe o gateletse...
news
21 Feb 2023

Koporase ya metsi e tlhoma kgosi

Ga bo go le tshisibalo jaaka basadi ka ditjalenyana, borre ka dijase...
news
21 Feb 2023

Monna wa Serinane o fitlhetswe a dirisa podi

 Mapodisi a Letlhakeng a tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone monna mongwe...
news
21 Feb 2023

BDP e emetse dikeletso tsa Batswana - Letsholo

Mopalamente wa Kanye Bokone, Rre Thapelo Letsholo a re phathi ya Botswana...
news
21 Feb 2023

Khansele e tlhophile bagolwane

Makhanselara a kgaolo ya Bokone Botlhaba a tlhophile mokhanselara wa Themashanga, Rre...
news
20 Feb 2023

Bogosi ga bo a tshwanela go lwelwa - motshwarelela

Go lwela bogosana le bogosi mo makgotlaneng le mo dikgotleng tse ditona...
news
20 Feb 2023

Kgaolo e tlaa agelwa diofisi tsa sepodisi

 Kgaolo ya Lerala/ Maunatlala e tlaa agelwa diofisi tsa sepodisi le matlo...
news
20 Feb 2023

A borre ba tsee boikarabelo

Borre ba rotloeditswe go tsaya boikarabelo ka botsogo jwa bone, gammogo le...
news
20 Feb 2023

Mapantsula a rotloeditswe go ikgapha

Mapantsula a rotloeditswe go ikgapha mo masuleng go itsa gore setshaba se...
news
19 Feb 2023

Balemi ba Sefhophe ba solofetse thobo

E re le ntswa temo ya mono-ngwaga e le boutsana ntateng ya...
news
19 Feb 2023

Mascom e rolela morafe Kitsong Centre

Monana wa Tsabong, Mme Ineeleng Mosweu o roletswe Caravan ya ditirelo le...
news
19 Feb 2023

Ba Jao ba batla go tswa mo lekgotleng

Banni ba Jao ba re ba batla go tswa mo Okavango Jakotsha...
news
17 Feb 2023

Pula e bakile tshenyo kwa Letlhakeng

Dipula tse di tsweletseng ka go gosomana di bakile tshenyo kwa Letlhakeng....

Exchange Rate

Exchange Rates

Market Information

Market Rates

Classifieds

Classifieds

Polling

Isnt it high time for parents and guardians with the means to pay for their children s tertiary education to enable government to sponsor the underprivileged children?