Breaking News

News Search

news
08 Jun 2023

Molelo o tlhoka go potlakelwa

Go bega dikgang tsa molelo ka bofefo go ka thusa go fokotsa...
news
07 Jun 2023

Melelwane ya sepolotiki ga e amane le ya bogosi

Melelwane ya dikgaolwana tsa sepolotiki ga e tsamaelane le melelwane wa segosi...
news
07 Jun 2023

Mapodisi a Selebi Phikwe a kopa thuso mo setshabeng

Mapodisi a Selebi Phikwe a kopa setshaba go  thusa mo patlong ya...
news
06 Jun 2023

Ba ipaakanyetsa ditlhopho tsa poeletso

Dipaakanyo tsa go tshwara ditlhopho tsa poeletso tsa kgaolwana ya Mmaphula Botlhaba...
news
06 Jun 2023

Molemi o lela ka mmaraka

Ntswa go tswalwa ga melelwane gore Batswana ba rotloetse balemi ba merogo...
news
06 Jun 2023

Monna o tshwerwe ka digwapa tsa nama ya kgomo

Monna wa dingwaga tse di masome mararo wa kgotla ya Molwaagale kwa...
news
05 Jun 2023

Barutabana ke modi wa isago ya bana - mogolwane

Barutabana ba dikole tsa bana ba bannye ba mokgatlho wa Mashotswa o...
news
05 Jun 2023

Morafe wa Maape o ipelege

Banni ba Maape ba supile mowa wa boipelego ka go tsenya heke...
news
04 Jun 2023

Kwape o rotloetsa boipelego

Mopalamente wa Kanye Borwa e bile e le tona wa tsa mafatshe...
news
04 Jun 2023

Masisi o kgala kgokgontsho ya bong

Go botlhokwa go akantshanya ka dikgwetlho tse di apesitseng lefatshe la Botswana...
news
04 Jun 2023

Charleshill o tlaa nwa metsi kwa sedibeng sa Xanagas

Thulaganyo ya go thapa khamphani ee tlaa dirang tiro ya go gokela...
news
04 Jun 2023

Kgomokhumo e namola Batswana

Lekalana la sepodisi la Kgomokhumo le botlhokwa ka jaana le namola Batswana...
news
04 Jun 2023

Puso e itlama go lwantsha bogodu jwa leruo

Puso e tsweletse ka go dira gotlhe go lwantsha le go fedisa...
news
01 Jun 2023

Ba Mahalapye West ba kopa kgaolwana tse pedi

Banni ba Mahalapye West ba kopile go okeletswa ka dikgaolwana tsa khansele...
news
01 Jun 2023

Bomme ba itlhatlhobela mogare ka bontsi

Dipalo di supa fa bomme mo kgaolong ya Palapye ba le ko...
news
31 May 2023

NARDI e simolodisa dipatlisiso go tokafatsa boleng jwa nama

Dipatlisiso tse di tseneletseng go tokafatsa boleng jwa nama ya dihutshane di...
news
31 May 2023

Ba Werda ba kopa kgaolwana e nngwe

Banni ba Werda  ba kopile go okelediwa ka kgaolwana e nngwe go...
news
31 May 2023

Go aba go supa lerato - mogokgo

Mokgatlho wa Madiba Class of 93 (M 93), e rile bosheng wa...
news
31 May 2023

‘Tsibogelang tshidilo maikutlo’

Batho ba ba tlhokafaletsweng ba tlhoka tshidilo maikutlo ka e ka ba...
news
30 May 2023

Poifo Modimo ke tshimologo ya botlhale

Dikereke ka go farologana ga tsone di ne di phuthaganetse kwa lebaleng...

Exchange Rate

Exchange Rates

Market Information

Market Rates

Classifieds

Classifieds

Polling

Isnt it high time for parents and guardians with the means to pay for their children s tertiary education to enable government to sponsor the underprivileged children?