Breaking News

News Search

news
24 Sep 2023

‘Molemo wa kgang ke go buiwa’

Motswana a re ‘molemo wa kgang ke go buiwa’  Se se rurifaditswe ...
news
23 Sep 2023

Dipolasi di lorile kwa Sandveld

 Dipolasi di feta masome a marataro le borobabobedi di jelwe ke molelo...
news
21 Sep 2023

Dingaka tsa setso di tswhanetse go dibela neo

Dingaka tsa setso di rotloeditswe go dibela le go boloka pitso ya...
news
21 Sep 2023

Letamo la Ntimbale le omela go tlala

Metsi a a mo letamong la Ntimbale a ka nosa metse ya...
news
21 Sep 2023

Pule o kopa magosi go lwantsha kgokgontsho

Magosi a gwetlhilwe go tshwaragana le morafe go batla tharabololo ya dikgang...
news
21 Sep 2023

Moruti o galaleletsa morafe boithaopo le boineelo

Ditlhopha tsa twantsho borukutlhi tsa dikgaolo tsa Ghantsi le Charleshill di galaleditswe...
news
21 Sep 2023

Water utilities e solofetsa go tokafatsa ditirelo

Bagolwane ba koporase ya metsi ya Water Utilities Corporation ba tlhalosa fa...
news
20 Sep 2023

Go itshidila mmele, tikologo e e phepa konokono

Go itshidila mmele le tikologo e e phepa di botlhokwa mo go...
news
20 Sep 2023

Dikomiti di tla fiwa madi a boipuso

Dikomiti tsa ditlhabololo tsa dikgaolo tse tlhano tsa botlhophi tsa Gaborone di...
news
20 Sep 2023

Ba Mookane ba lela ka tiego ya ditlhabololo

Banni ba Mookane mo kgaolong ya Mahalapye botlhaba ba ngongoregile gore puso...
news
20 Sep 2023

Mosepele Hiking Club e abela ba-na-le bogole le dikole

Maloko a Mosepele Hiking Club ba galaleditswe mowa wa lerato le kutlwelo...
news
19 Sep 2023

Kereke modi wa kagiso-Balopi

Mopalamente wa kgaolo ya Gaborone Bokone Rre Mpho Balopi a re kereke...
news
19 Sep 2023

Dikereke di kopiwa go fetola ditsamaiso dingwe

Modulasetilo wa khansele ya Serowe, Rre Keneilwe Monageng o rotloeditse dikereke go...
news
19 Sep 2023

Pole o roletswe leobo la kgotla

Leobo la kgotla ya Pole kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba le butswe...
news
19 Sep 2023

Ba boipelego ba kopilwe go tsibogela dikopo

 Ofisi ya Boipelelgo  kwa Letlhakeng e kopilwe go tsibogela go sekaseka balwetse...
news
18 Sep 2023

BCC e lekola Mmadinare

Ba lekgotla la Botswana Council of Churches (BCC) ba ne ba etetse...
news
18 Sep 2023

Tona Gare o tsibosa banni ba Dukwi ka dinare

Banni ba Dukwi ba kopilwe go emisa metsamao ya masigo ka kgaolo...
news
18 Sep 2023

Ikwadiseng le tlhophe - Masisi

Tautona Dr Mokgweetsi Masisi a re o tshwenngwa ke dipalo tse di...
news
18 Sep 2023

Magosi mangwe a tlaa tlhatlosiwa maemo

Kgosi Serogola Seretse wa Ga-Mmangwato o roletse morafe mogopolo wa gore magosi...
news
18 Sep 2023

Ba Sepako ba kopa puso go oketsa didiba

Banni ba Sepako ba kopile puso go potlakela go epela diphologolo tsa...

Exchange Rate

Exchange Rates

Market Information

Market Rates

Classifieds

Classifieds

Polling

Following the recent launch of mindset campaign , have you implemented any changes in your daily life?