Breaking News

Puso e tlaa thusa barui go nosa leruo

15 Jun 2024

Dingwe tsa dilo tse puso e itlamileng go di dira go tlhabolola mhama wa thuo ke go epa matamo le go oketsa boleng jwa phulo gore lenaneo la Thuo Letlotlo le atlege. Dingwe tsa ditiro tse puso e ikemiseditseng go di dira, ke go epolola matangwana a barui ba tlaa dirisang go nosa leruo ka e lemogile fa barui ba ba botlana ba sena didiba. Mo godimo moo, puso e ikaelela go oketsa boleng jwa leruo ka go thusa Batswana go gwedisa dikgomo. Mopalamente wa Mmadinare, Rre Molebatsi Molebatsi o tlhaloseditse banni ba Tobane se ka lenaneo la Thuo Letlotlo kwa motseng oo ka Labone, a supa fa go setse go epolotswe letangwana la Dikgokong. Sengwe sa tse di tlaa dirwang, a re ke go kgaola ditlhare tse di ka amang phulo ka gore ditlhare dingwe di dira gore bojang bo seka ba gola sentle. Rre Molebatsi a re puso e itemogetse gore lenaneo le le ya go tsewa ke Batswana ka bontsi mo go ka bakang kgothego ya mmu mme a gatelelela gore “re le rotloetsa gore le tlhokomele phulo gore lefatshe le seka la gothega”. O rotloeditse barui go tsaya lenaneo la dihutshane, dikoko le ditlhapi bogolo jang ka go na le matlhabelo a dikoko a matona a a agiwang kwa Sefhophe ke ba koporase ya Mmasebotse ga mmogo le lekalana le go tsadisiwang ditlhapi kwa Mmadinare. A re banni ba Tobane ba nne malala a laotswe go tsaya lenaneo la Thuo Letlotlo ka go netefatsa fa bo Omang ba bone ba le mo tirisong e bile ba ikwadisitse kwa go ba BAITS, ba maikaelelo a bone e leng go latisa motlhala wa leruo gore le ko kae le gore le kae ka palo. Rre Molebatsi yo e bileng e le mothusa tona wa Temo-Thuo o gateletse botlhokwa jwa ofisi ya BAITS, a tlhalosa fa ope yo sa fetang ka BAITS a ka seke a thusiwe. “Re batla go bona palo ya rona ya dikgomo e gola e bile re batla go oketsa boleng jwa dikgomo tsa rona. Re batla go bona le fetola ka fa le ruang ka teng,” Rre Molebatsi a supa. A re Thuo Letlotlo e remeletse mo maduong e bile puso ga e ye go neela batho dikgomo le dihutshane fela go sena maduo. Rre Molebatsi o supile fa lenaneo le rotloetsa barui go baya sentle mekwalo ya tse ba di ruileng gammogo le melemo e ba e dirisang mo leruong, a re go botlhokwa go boloka mekwalo e sentle a bo a kaya fa barui ba tlaa rutwa go e boloka. Maduo a a solofelwang ke gore morui yo o thusitsweng a ntshe dikgomo tse pedi go di neela puso gore lenaneo le seka la ema, le tswelele le thusa Batswana ba bangwe. A re go nna le ntlo ya boitiketso kwa morakeng ke nngwe ya tse di tlhokegang go itsa kanamo ya bolwetse jwa mabele. Rre Molebatsi o kopile morafe go tshwaragana le puso gore lenaneo le le atlege. Bokhutlo Puso e tlaa thusa barui go nosa leruo By Kgotsofalang Botsang TOBANE, June 14th (BOPA): Dingwe tsa dilo tse puso e itlamileng go di dira go tlhabolola mhama wa thuo ke go epa matamo le go oketsa boleng jwa phulo gore lenaneo la Thuo Letlotlo le atlege. Dingwe tsa ditiro tse puso e ikemiseditseng go di dira, ke go epolola matangwana a barui ba tlaa dirisang go nosa leruo ka e lemogile fa barui ba ba botlana ba sena didiba. Mo godimo moo, puso e ikaelela go oketsa boleng jwa leruo ka go thusa Batswana go gwedisa dikgomo. Mopalamente wa Mmadinare, Rre Molebatsi Molebatsi o tlhaloseditse banni ba Tobane se ka lenaneo la Thuo Letlotlo kwa motseng oo ka Labone, a supa fa go setse go epolotswe letangwana la Dikgokong. Sengwe sa tse di tlaa dirwang, a re ke go kgaola ditlhare tse di ka amang phulo ka gore ditlhare dingwe di dira gore bojang bo seka ba gola sentle. Rre Molebatsi a re puso e itemogetse gore lenaneo le le ya go tsewa ke Batswana ka bontsi mo go ka bakang kgothego ya mmu mme a gatelelela gore “re le rotloetsa gore le tlhokomele phulo gore lefatshe le seka la gothega”. O rotloeditse barui go tsaya lenaneo la dihutshane, dikoko le ditlhapi bogolo jang ka go na le matlhabelo a dikoko a matona a a agiwang kwa Sefhophe ke ba koporase ya Mmasebotse ga mmogo le lekalana le go tsadisiwang ditlhapi kwa Mmadinare. A re banni ba Tobane ba nne malala a laotswe go tsaya lenaneo la Thuo Letlotlo ka go netefatsa fa bo Omang ba bone ba le mo tirisong e bile ba ikwadisitse kwa go ba BAITS, ba maikaelelo a bone e leng go latisa motlhala wa leruo gore le ko kae le gore le kae ka palo. Rre Molebatsi yo e bileng e le mothusa tona wa Temo-Thuo o gateletse botlhokwa jwa ofisi ya BAITS, a tlhalosa fa ope yo sa fetang ka BAITS a ka seke a thusiwe. “Re batla go bona palo ya rona ya dikgomo e gola e bile re batla go oketsa boleng jwa dikgomo tsa rona. Re batla go bona le fetola ka fa le ruang ka teng,” Rre Molebatsi a supa. A re Thuo Letlotlo e remeletse mo maduong e bile puso ga e ye go neela batho dikgomo le dihutshane fela go sena maduo. Rre Molebatsi o supile fa lenaneo le rotloetsa barui go baya sentle mekwalo ya tse ba di ruileng gammogo le melemo e ba e dirisang mo leruong, a re go botlhokwa go boloka mekwalo e sentle a bo a kaya fa barui ba tlaa rutwa go e boloka. Maduo a a solofelwang ke gore morui yo o thusitsweng a ntshe dikgomo tse pedi go di neela puso gore lenaneo le seka la ema, le tswelele le thusa Batswana ba bangwe. A re go nna le ntlo ya boitiketso kwa morakeng ke nngwe ya tse di tlhokegang go itsa kanamo ya bolwetse jwa mabele. Rre Molebatsi o kopile morafe go tshwaragana le puso gore lenaneo le le atlege. Bokhutlo

Source : Bopa

Author : Kgotsofalang Botsang

Location : SELEBI PHIKWE

Event : Kgotla meeting

Date : 15 Jun 2024