Breaking News

Mopalamente o akgola dikhamphani tsa banana

22 Apr 2024

Ditlhabololo kwa metseng ya Mogapi le Diloro di tsweletse sentle ka bontsi jwa tsone di setse di weditswe. Ditlhabololo tse di ne di dirwa ka madi a tlhabololo magae (Constituency Community Projects funding) fa dingwe tsa tsone di ne di dirwa ke Khansele ya Palapye. 

Mopalamente wa Lerala/Maunatlala e bile e le Mothusa Tona wa Dikgaolo le Tlhabololo Magae, Rre Setlhabelo Modukanele o buile se fa a lekola ditlhabololo kwa metseng eo ka Labotlhano. 

Rre Modukanele o tlhalositse  fa ditiro tsotlhe di ne di neetswe dikonteraka tsa beng gae mme ba dirile tiro ka nalo le ka botswerere. 

Nngwe ya ditlhabololo tse di setseng di weditswe ke go dirwa ga tsela kwa Mogapi ya sekgele sa 400 meters e e tswang fa kgotleng, kokelwana le diofisi tsa kgotla le tsone dile gaufi gore di ka dirisiwa. 

Le fa go ntse jalo Rre Modukanele o ne a akgola dikonteraka go dira tiro mme a ba kgothatsa go tswelela ba dira tiro e ntle ya gore ere ba neetswe tiro ba bo ba e wetsa ka nako le ka madi a a dumalanweng. 

A re bontsi jwa dikonteraka tse di dithapilweng ke tsa banana a supa fa tiro e ntle e ba e dirileng , ka dira gore puso e tswelele ka go ba abela ditiro mme ba bo ba ka tlhapa banana ba bangwe. O ne a akgola bomme ka le bone ba sa salela kwa morago mo ditirong tse nne go itsiwe fa di dirwa ke borre fela. 

Mo go tse dingwe, mogolwane wa ditsela go tswa kwa khanseleng ya Palapye Rre Ezekiel Gidion a re go dirwa ga borogo  kwa Diloro go  tsweletse sentle mme go solofetswe gore bo wediwe ka kgwedi ya Phatwe mono ngwaga. 

Rre Gidion a re se ke phitlhelelo e kgolo ka gore banni ba sale ba lela ka borogo joo. 

O ne a tlhalosa fa noka eo e kgaoganya motse, masimo le meraka ya batho ba kgaolo eo ka jalo ene e re fa dipula dinele go bo go sa nne le metsamao epe magareng ga meraka le masimo. A re, se sene se sa jese batho ba kgaolo eo monate ka go ne go dira gore dilo tsa bone di senyegele kwa masimo go na le go di isa marekisetsong. 

Rre Gidion o ne a tlhalosa fa e ne yare puso e sena go ntsha taolo ya gore madi a tlhabololo magae a simolole go dira ditsela tsa fa gare ga motse, ba Diloro le Kgagodi ba ne ba dumalana go kopanya madi a bone go aga borogo mme a re se se kgonne go ba berekela ka ba tla kgona go lema le go rua mme borogo joo bo tile go nolofatsa metsamao ya dithoto mme matshelo a bone a fetoge ka di tlaabo di goroga ka nako kwa marekisetsong. 

Le fa go ntse jalo mothusa Kgosi wa Mogapi Kgosi Ishmael Ditsele o ne a lebogela go atoloswa ga diofisi tsa kgotla le kokelwana mme a leboga le bone ba ba neetsweng tiro go bo ba kgonne go e wetsa. 

Kgosi Ditsele o ne a kopa mothusa tona gore go baakanngwa ga kokelwana e seka ya nna sekgoreletsi mo go agelweng kokelo ka dipalo tsa batho ba Mogapi di setse di fekeetsa e e leng teng. 

O ne gape a lebogela go okediwa ga baoki kwa motseng wa bone a tlhalosa fa se se dirile pharologanyo e ntsi thata mo go tsa botsogo. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Gaboselwe Olesitse

Location : MOGAPI

Event : Tour

Date : 22 Apr 2024