Dingwetsi di abela kgotla didirisiwa

05 Dec 2023

Dingwetsi tsa motse wa Maubelo mo kgaolong ya Tsabong di abetse kgotla ya motse sebalamakgolo (laptop) le motshine o o ntsifatsang meriti ya dipampiri (printer) ka Matlhatso.

Fa a amogela mpho, moemedi go tswa kwa makgotleng a Setswana Mme Keolebogile Masake o phophothile Dingwetsi Tsa Maubelo legetla go abela kgotla didiriwa tsa dikhomputara.

A re madi a puso ga a lekana go reka tsotlhe tse di tlhokegang ka jalo fale le fale mo dikgotleng ba itemogela tlhaelo ya didirisiwa.

A re e le lephata, go ba tsere lebaka go rekela ofisi sebalamakgolo.

A supa jalo gore e re lentswa letlhoko le le teng, kgotla eo e gaufi le ya Tsabong mme ba ne ba tsaya ditirelo tsa go ntsifatsa ditlankana tsa Manyalo koo le tse dingwe.

A re seo ke selo se se ntle ka se supa mowa wa go ipelega le wa go fetola dikakanyo, maikutlo le megopolo go isa lefatshe leno ko pele. A re dingwetsi ba ne ba bona tlhael mme ba tsaa karolo go otlolola seatla go tokafatsa boleng jwa ditirelo tse ba di neelwang.

Mopalamente wa kgaolo ya Kgalagadi Borwa Rre Samuel Brooks ene a re lephata la Makgotla a Setswana ke lengwe la maphata a a nang le letlhoko le le ko godimo la madi. 

O supile gore kwa komiting ya Palamente ba buisanya thata ka go tsosolosa le go tlotla seriti sa Bogosi.

A re kgosi ke moemedi wa morafhe ka jalo go botlhokwa go mo fa seriti ka go mo neela tsotlhe tse a di tlhokang go dira tiro. A re ba tsweletse ka go kopa gore lephata leo le okelediwe madi gore le kgone go isa serodumo sa Bogosi fa godingwana.

Rre Brooks o lebogetse ba Dingwetsi Tsa Maubelo mpho eo e a supileng fa e tlaa thiba diphatlha tsa letlhoko mo kgotleng ya motse. O ba kopile go tsweledisa le go dira go feta fa ba dirileng teng ka go tswelela ba nna ‘lebone’ la motse oo le metse e e mabapi.

A supa jalo gore serwe sa bone ke gore ba nne sekao mo kgaolong eo ba tswelele ka go dira bomolemo.

O ne a gakolola ba lephata la makgotla a Setswana gore ba tseye boikarabelo go bona gore dithoto tseo di a tlhokomelwa, le go di baakanya fa nako e tla.

Fa a bua ka maikaelelo a letsatsi leo mohumagadi wa ga Kgosi Philip Lorekang wa Maubelo Mme Ruth Lorekang a re maikaelelo a Dingwetsi tsa Maubelo ke go direla morafe o ba tshelang mo go o ne. A re seo se tsisa tomagano gareng ga bone, mme ebile se ba kgontsha go rwadisanya morwalo.

A re go botlhokwa gore ba itsanye e le dingwetsi oo mme ba dire ditiro tsa selegae mmogo ka kutlwano le therisanyo. 

A re go botlhokwa gore ba itse ba bo ba diragatse ngwao ya Setswana mo malwapeng a bone le mo dikgotleng mme popagano ya bone e tlaa ba kgontsha go tsosola ngwao ya Batshweneng jaaka fa ba ikaelela go e diragatsa ko kgotleng ngwaga o o tlang.

MmaKgosi a re go letsholo la ‘A re Chencheng’ le boloditswe ka jalo go botlhokwa gore le bone ba dire dilo ka pharologanyo, go tokafatsa maduo mme go abela kgotla mpho ke tsela nngwe ya go supa phetogo. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Calviniah Kgautlhe

Location : MAUBELO

Event : Kabo ya dimpho

Date : 05 Dec 2023