Tshomarelo ya ditsa-tlholego mangmang

05 Dec 2023

Lefatshe la Botswana le tlotla e bile le tshegetsa melao ya tshomarelo ditsa tlholego ka  di na le seabe mo go godiseng itsholelo.

Fa  a bula semmuso phuthego ya mafatshe a lekgotla la UNESCO ya tshomarelo ya ngwao e e sa tshwaregeng e e tlwaelesegileng ka leina la 18.com kwa Kasane ka Mosupologo, Tautona Dr  Mokgweetsi Masisi a re phuthego eo e tlaa thusa Batswana go anywa dithuto tsa go somarela ngwao e e sa tshwaregeng. 

Mo godimo ga moo, Tautona Masisi a re phuthego e tlaa fa Botswana sebaka sa go supa gore tshomarelo ya ditsa tlholego e  ka godisa itsholelo.

Dr Masisi a re Botswana o tumile  ka bojanala jwa diphologolo le makgabisa naga mo e bileng e  ngoka bajanala go tswa khutlong tsotlhe tsa lefatshe.

Ka jalo, Tautona o rotloeditse ba ba tseneng phuthego  gore ba etele Botswana le ba malwapa a bone go tla go bona ngwao le bojanala jwa maemo a ntlha.  

O tlhalositse fa Botswana e le legae la ditlou di le 150 000 mme bontsi jwa tsone di le mo Chobe National Park sekgalanyana go tswa kwa Kasane.

A re ngwao e e sa tshwaregeng e akaretsa, mmino le dipina, bodiragatsi, dijo, le botaki ka jalo a re dikarolo tse di gomagomadiwa ke go nyelela fa di ka se somarelwe.

Tautona a re phuthego eo, e tlaa thusa  ka go tla ka methale le mananeo a go somarela ngwao mme se se ka fitlhelelwa ka go di gatisa, go kwala le go ruta ba bangwe ka tsone.

O buile fa mabutswapele a a tlhamileng lefatshe la Botswana ba le botlhokwa ka go bo ba tshegeditse ngwao e bile ba e fetisetsa kwa dikokomaneng.

Tautona o ne a nna le sebaka sa go ruta batsena phuthego bokao le bomosola jwa  Kgotla. A re kgotla  e na le bokao le mosola mo pusong ya batho ka batho e e leng yone konokono le pinagare ya Botswana.

Dr Masisi o akgotse Batswana ba bane ba dialogane tsa UNESCO mo dithutegong tsa tshomarelo ya ngwao e e sa tshwaregeng.

O tsweletse ka go tlhalosa fa Botswana a kwadisitse dingwao tse di sa tshwaregeng di le tharo e bong, go bopa dinkgwana, dikopelo tsa mmino wa setso tsa Bakgatla-Ba-Kgafela le mmino wa setso wa Seperu go tswa mo kgaolong ya Chobe. 

 A re go maleba go bo phuthego e tshwaretswe kwa Kasane ka e le boremelelo jwa diphologolo, tshomarelo tikologo le ngwao e anameng. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Portia Ikgopoleng

Location : Kasane

Event : Phuthego

Date : 05 Dec 2023