Breaking News

Ditiro di tlaa tsenngwa leitlho

16 Nov 2023

Tona wa dipalamo le ditirelo tsa setshaba, Rre Eric Molale a re go tlaa tsenngwa leitlho thata fa go dirwa ditiro tsa setshaba di tshwana le dikago le ditsela.

Fa a bua kwa phuthegong ya kgotla e e neng e buisiwa ke Tautona Dr Mokgweetsi Masisi kwa Dimajwe ka Laboraro, Rre Molale o ne a re go tserwe tshwetso ya gore go tlhokomelwe gore ditiro tse di dirwang di tshwana le ditsela le dikago tsa setshaba e nna tsa boleng, di dirwa ka nako e e beilweng, le ka madi a a neng a abilwe go dira tiro.

A re go ntse go tlhodumelwa thata gore ditiro di dirwa jang mme go ne go dirisiwa madi a a fetang a a neng a beilwe le tse di dirwang di tsaya sebaka se se leele go fela mme tse dingwe e re di fela e bo e se tsa boleng jo bo eletsegang,

Rre Molale o tlhalositse fa tsela ya Mmashoro-Dimajwe e tshwanetse e kabo e tlhokomelwa nako le nako mme mo nakong eno go sa diragale jalo.

A re tsela ya Mmashoro/ Dimajwe e kile ya bo e tshetswe mmu wa makgarapana fa godimo mme ka go sa tlhokomelweng, e dule mo seemong sa yone.

A re ba ba neng ba e gopa ka ba a bo ba sa tlhokomelwe gore ba dira jang, ba e gopa fela ba bo ba ntsha mmu o o lokgarapana o o neng o beilwe fa godimo ba bo ba felela ba e dira molapo ka go sena ba ba tlhokometseng gore a e dirwa sentle.

Rre Molale o ne a supa fa puso e tlaa sekaseka gore tsela e e siameng ya go baakanya ditiro tsa setshaba (maintenance) ke e e ntseng jang.

A re tsholofelo ke gore e re pele ga ngwaga ono o wela, go bo go tserwe tshwetso ya gore go fetolwe ka fa go ntseng go dirwa paakanyo ya ditsela ka teng.

O ne a itsese banni ba Dimajwe fa go setse go simolotswe go sekaseka methale e mengwe ya go dira ditsela, a re go na le methale e e sekasekwang e e supang gore e ka nna le boleng jo bo lekanang le jwa tsela ya sekontere mme tlhwatlhwa ya teng e le kwa tlase.

A re go tlaa nna le ditsela di se kae tse go tlaa lekelediwang mothale oo wa go dira ditsela ka tsone mme go lejwe gore a o tlaa dira sentle.

Rre Molale o supa fa puso e na le dikoloi tsa dikatakata mme go supagetse fa tlhokomelo ya tsone e se yone sentle.

A re mo nakong eno, puso e na le dikoloi tsa modiro wa grader di le 49 mme e kgologolo e le ya 2014.

Rre Molale a re 90 per cent ya tsone di kgona gore di bo di sa dire mme se se supa fa tlhokomelo ya tsone e le kwa tlase.

A re go simolotswe lenaneo la gore go fetolwe ka fa di tlhokomelwang ka teng mme thulaganyo ya teng e setse e wela.

O ne a supa fa a ntshitse kopo ya gore bakwaledi ba dikhansele ba thuse go batla Batswana ba ba nang le didirisiwa tsa dikoloi tse di dirang mo tseleng mo mafelong ka go farologana le dikoloi tse di dirisiwang mo tseleng. 

A re mo dinakong tse dingwe go tsewa batho kgakala mme Batswana ba ba nang le dikatakata ba le teng gaufi le fa tiro ya tsela e leng teng, ba ba neng ba ka tsewa ka bonako.

Tona wa Dikgaolo le Tlhabololo Magae, Rre Kgotla Autlwetse ene o supile fa thulaganyo e le teng ya go phatlalatsa maranyane a SmartBots mme lenaneo la ntlha le setse le dirilwe.

A re go tlaa nna le legato la bobedi, la boraro le la bone mme kgotla ya Dimajwe e mo lengweng la magato a a santseng a tlaa dirwa, a gatelela gore ga e a lebalwa.

O tlhalositse fa maikaelelo a puso e le gore go seka ga nna motse ope kana kgotla epe e e tlaa salang.

Kgosi Kebadiretse Kebonemang wa Dimajwe o ne a supa fa tsela ya Mmashoro-Dimajwe e se mo seemong se se itumedisang.

A re tsela eo e dikhuti, ga e tsamaege e bile fa dipula di nele e nna selelo le khuranyo ya meno.

O ne a kopa gore tsela eo e sekasekelwe gore a e ka seka ya tshelwa sekontere.

Kgosi Kebonemang o ne a supa gape fa maranyane a a neng a rolwa semmuso Phalane monongwa a SmartBots a ise a goroge kwa motseng wa gagwe. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Portia Rapitsenyane

Location : DIMAJWE

Event : Kgotla meeting

Date : 16 Nov 2023