Breaking News

Bogosi jwa Kolonkwaneng ga bo a robalelwa ke ditlhokwa

15 Nov 2023

Ga e ne e a komakoma kwa Kolonkwaneng jaaka fa ditlhopho tsa bogosi jwa motse oo di tlosolosiwa lekgetho la bobedi morago ga gore banni bangwe ba motse ba ikuele kwa go Mosireletsi mabapi le ditshetlana dingwe tse di tsamaisang ditlhopho tse ba reng di a ba kgetholola.

Tlhako e tsenye kgamelong Seetebosigo a le masome babedi le bone morago ga gore batho ba emisiwe go tlhopha kgosi ditlhopho di ntse di tsweleletse ka seemo se ne se gomagometsa go tsosa mekubukubu. 

Morago ga go tsaya dikgakololo ba ne ba dumalana ba le seopo sengwe gore go boelwe morago go baakanngwe melawana mengwe e e tsamaisang ditlhopho.

Ditlhopho tseo tsa bobedi di ne di rulaganyeditswe go tshwarwa ka Matlhatso (11/11/23) mme maiteko a ne a itaya se fololetse morago ga gore Kgosi David Toto II wa Tsabong a rongwe ke moeteledipele wa lephata la makgotla a Setswana go emisa ditlhopho tseo ka banni bangwe ba ne ba tsenya ikuelo kwa ofising ya ga Mosireletsi ba ngongoregela melao e e beilweng go tsamaisa ditlhopho.

Fa a rolela morafe mokwalo oo Kgosi Toto II a re thito kgang ke gore batho bangwe ba ne ba supa fa melao mengwe e ba kgetholola ka ba sa letlelelwe go tlhopha mo motseng wa bone mme seo se ama segolo bogolo ba ba nnang mo merakeng e e gaufi le Kolonkwaneng jaaka wa Deckbos le ba ba tlholegang kwa motseng oo mme jaanong ba hudugile ba agile kwa Tsabong.

A re bangongoregi ba supa fa molao oo o ba kgetholola ka e bile ba dira ditiro tsa bone tsa selegae mo motseng oo. Kgosi Toto II a re nngwe ngongora e e tsentsweng kwa ofising ya ga Mosireletsi e ama bontlhopheng bangwe e bong borre; Mothusi Ditlhabi, Moroka Tumaeletse, le Thuso Ditlhabi ba bangongoregi ba bolelang fa ba nna kwa Tsabong mme ba sa tsoge mo Kolonkwaneng jaaka fa melawana e tlhalosa.

Kgosi Toto II o supile fa ikuelo eo e tsentswe ke Rre James Setshogela le ba bangwe ba supa gore fa motho a fudugetse mo Tsabong ga a na tshwanelo ya go tlhopha le go emela bogosi mo motseng oo. Moeteledipele wa komiti e e rulaganyang ditlhopho, Rre Itireleng Gaoetswe a re maiteko a dirilwe go simologa Seetebosigo fa ditlhopho tsa ntlha di sena go folotsa mme jaanong a ba feletse a le tlhaeng. “Re ntse re kopana kgapetsakgapetsa re baakanya molao o o tsamaisang ditlhopho go o gagamatsa ka gore molao wa pele o ne o repile mo e leng gore mongwe le mongwe o ne a ka kgona go tlhopha. Jaanong kgang kgolo ke gore bangwe ba pegile kgang kwa go Mosireletsi ba ngongoregela melao mengwe,”a tlhalosa.

O lebogetse Kgosi Toto II go ba rolela molaetsa a romilwe ke moeteledipele wa makgotla a Setswana. 

“Re feletse re dumalana gore a bitse ba ofisi ya ga Mosireletsi le ba ofisi ya makgotla a Setswana go tla go rarabolola kgang e,” a tlhalosa. 

Rre Gaoetswe a re bontlhopheng ba simologile ba le lesome le boraro mme jaanong mo nakong eno go ikgogetse morago ba le bararo fa a le mongwe a ne a tlhokafala.

A re se se ba busetsang kwa morago ke gore komiti eo e dirile melawana le banni ba Kolonkwaneng mme ka nako eo go ne go sena dingongora mme ya re morago bangwe ba ba kileng ba tsenelela diphuthego tseo ba ngongorega ka melawana eo ba ragogela kwa go Mosireletsi go tlhaba mokgosi.

A re ditlhopho tseo di tlaa tsamaisiwa ke ditshetlana di le lesome le bongwe mme dingwe tsa tse di sa jeseng bangwe di welang ke ya borobabobedi e e reng, “Batho ba Deckbos ga ba tlhophe botlhe go tlhopha ba ba nang le matlo mo Kolonkwaneng,” le ya bolesome le bongwe e e reng, “Motswa kwa yo o nnang mo Kolonkwaneng a sa nyala mo motseng oo kana a sa nyalwa ga a tlhophe.”

Ditlhopho tseo di baakanyediwa morago ga gore Kgosi Jackson Ditlhabi a tlogele tiro ka bogodi ngogola.  BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Calviniah Kgautlhe

Location : KOLONKWANENG

Event : phuthego

Date : 15 Nov 2023