Breaking News

Kereke e na le seabe mo go ageng setshaba - Tona Serame

14 Nov 2023

Tshwaragano ya baruti le puso mo mokgweleong wa go bopa setshaba le go ruta bana ka poifo Modimo konokono mo go thuseng lefatshe go tsoga le na le baeteledipele ba ba nang le boikarabelo.

Tona wa lephata la tsa madi, Mme Peggy Serame o buile jaana kwa pulong semmuso ya lekalana la Pitsane la kereke ya St Paul Apostolic Faith Mission of Botswana ka Sontaga.

Mme Serame o tlhalositse fa kereke e tshwanetse go bonwa ka ditiro, e bile e itebagantse le go lwantsha dikgwetlho tsotlhe tse di diragalang mo setshabeng.

Mme Serame o supile fa lefatshe le wetswe ke seru se se masisi ya tiriso ya diritibatsi le kgokgontsho ya bong mo malwapeng, ka jalo a kopa kereke go thusana le morafe go lwantsha mmaba yo.

O ne a rotloetsa maloko a kereke eo go nna sekao mo baneng ka go tshegetsa matshelo a bone le malwapa a bone ka tumelo, le go lemotsha bana gore poifo Modimo ke yone tshimologo ya botlhale.

Tona o akgoletse maloko a kereke seabe sa bone sa go abela ba ba tlhokang, a re ba tswelele fela ka go dira jalo, ka se se ka thusa lefatshe go fokotsa dipalo tsa batlhoki.

Mme Serame a re kereke jaaka lefatshe e tshwanetse ya nna le ponelopele, a afa sekai ka ponelopele ya 2036, a rotloetsa kereke le yone go itirela ya yone.

O ne a lebogela kereke tshwetso ya yone ya go tlhoma Mme Ellen Letshelea go nna moeteledipele wa yone.

 A re go dira jalo go supa fa baphuthegi ba lemoga bomme e bile ba ba tsaya tsia.

Mme Serame o ne a fetsa ka go kopa maloko go ema ka dinao go rapelela kagiso ya lefatshe le popagano ya setshaba, bogolo jang mo nakong e lefatshe le ipaakanyetsang go ya ditlhophong.

Archbishop Kgotlaetsile Kgare o ne a re dikereke di lebanwe ke tiro e ntsi ya go bopa motho mme se se ka kgonagala fela ka tshwaragano ya baruti gammogo le dikereke.

O ne a tlhalosa fa kereke ya gagwe le yone e setse molaetsa wa ga Tautona Dr Mokgweetsi Masisi wa ‘a re chencheng’ morago, a supa fa kereke jaanong e lemoga bomme, ka go ba fa maemo a boeteledipele.

A re go ya ka ditso tsa kereke bomme ba ne ba sa letlelelwe go etelela kereke pele, e bile ba sena seabe sepe mo kerekeng.

A re se, ke sesupo sa gore ba kgonne go fetola ka fa ba ntseng ba dira dilo ka teng.

O ne a kopa ba lekalana la Pitsane go ema Mme Ellen Letshelea nokeng ka go dirisana le ene sentle ka dinako tsotlhe. BOPA

Source : BOPA

Author : Naomi Leepile

Location : PITSANE

Event : Pulo semmuso - Kereke, Ditagi

Date : 14 Nov 2023