Breaking News

Kereke seikokotlelo sa puso- Morwaeng

12 Nov 2023

Puso e tsaya kereke tsia thata ka e le nngwe ya diikokotlelo tsa yone.

Se se builwe ke tona mo ofising ya ga Tautona Rre Kabo Morwaeng kwa Mahalapye ka Matlhatso kwa tirelong ya letsatsi la ngwao e e neng e rulagantswe ke kereke ya Methodist go kgobokanya madi a go tlhabolola kago ya kereke, go aga ntlo ya moruti le go agelela kereke.

Rre Morwaeng a re kereke e na le seabe se sentsi mo go direleng setshaba.

A re dikgang tse dintsi tse di tshwenyang mo malatsing ano di tshwana le tsa tiriso ya diritibatsi, kgokgontsho ya bong, go itseela dikobo ka dikgoka le maikutlo a a sa iketlang ke tse kereke e ka nnang le seabe mo go di rarabololeng.

Rre Morwaeng o ne a kopa ba Methodist go sala morago lenaneo la Mindset Change le Tautona Dr Mokgweetsi Masisi a ikuelang mo Batswaneng go fetola dikakanyo le ka fa go dirwang dilo ka teng.

A re dikereke le tsone di tshwanetse di fetole ka fa di ntseng di dira dilo dingwe ka teng gore di tswelele pele. O tlhalositse fa kereke ya Methodist ya Mahalapye e sale e agilwe ka dingwaga tsa bo 1970, a tlatsa ka gore maloko a yone a tshwanetse le bone a nne le seabe mo go e tlhabololeng.

Tona Morwaeng o ne a kopa maloko a Methodist le dikereke ka go farologana go lemoga seabe sa tsone mo tshireletsong ya lefatshe are tirisanyo ya dikereke le puso ga se e e ka emang. A re ke ka moo go tswa kwa tshimologong ya lefatshe puso e ntse e dumela mo kgololesegong ya tumelo le mo kgololesegong ya go rapela.

Rre Morwaeng a re dikereke mo lefatsheng leno di tswa kgakala di thusa puso ka di agile dikole, dikokelo lefatshe lotlhe ka bophara. 

A re ntswa kereke e tswa kgakala e direla setshaba go ne ga fetoga golo gongwe mme go aga dikole le dikokelo ga ema, mme a kopa dikereke go busetsa seriti le serodumo seo.

Moruti wa Methodist Reverend Sethunya Gaarekwe a re morago ga dingwaga di le makgolo a mabedi le lesome le botlhano kereke ya gagwe e tlaabo e tlhoma semmuso moruti wa mme. 

A re se se supa fa ba tsamaelana le diphetogo le go fetola dikakanyo le mekgwa. 

A re kereke ya Methodist e itlaama gore e tla thusa mo go lwantsheng dikgang tse di tlhokanang le tshidilo maikutlo. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Portia Rapitsenyane

Location : MAHALAPYE

Event : Letsatsi la Ngwao

Date : 12 Nov 2023