Breaking News

Ditsela tsa Palapye ga di jese monate

17 Sep 2023

Seemo sa ditsela kwa Palapye se ngomola pelo bogolo jang ka dinako tsa dipula. 

  Se, se builwe ke Makhanselare a Palapye  fa ba akgela mo mafokong a modulasetilo wa khansele eo, Rre Jordan Makhura fa a bula bokopano jwa khansele.

Ka jalo ba ne ba kopa khansele go tsibogela ditsela mo dikgaolwaneng tsa bone seemo se ise se ye masweng.

Mokhanselara wa kgaolwana ya Seolwane/ Mokokwana/ Mosweu Mme Caroline Sakwape o ne a supa matshwenyego ka tsela e e ralalang metse ya Mosweu/ Mokokwana e a supileng fa  e na le dingwaga e ntse e se mo seemong se se siametseng go ka dirisiwa. 

A re banni ba metse eo ba tshela botlhoko ka mo dinakong tsotlhe ba tshwanelwa ke go dirisa tsela eo mme e le dikhuti, e le matlapa e bile e re fa dipula di na seemo se bo se bifela pele.

Mme Sakwape a re tsela eo e kile ya bo e kgona go gopiwa mme mo nakong eno e fedile e bile banni ba setse ba kopile gore e seka ya tlhola e gopiwa ka e le matlapa a ebileng a kgonang go thuba dithaere tsa dikoloi.

Mokhanselara wa Boikago/ Madiba, Rre Boitshoko Kinnear o ne a kopa gore khansele e tsee boikarabelo jwa go baakanya ditsela tse di yang kwa masimo ka e le tsone tse di thusang balemi fa ba ya le fa ba tswa masimo kana meraka.

A re puso e supile fa e na le kgatlhego e ntsi thata mo go tsosolosa mohama wa temo- thuo ka jalo ditsela tseo ke tsone tse di ka kgontshang balemi-barui go tsaya tse ba di robileng kwa masimo ba di isa kwa gae go rekisa.

Mokhanselara wa Mogome/ Mokgware Rre Rebaone Otsile ene o ne a kopa gore ditsela tse di mo kgaolong ya gagwe tse di yang masimo di tsenngwe metshelakgabo ka di se mo seemong se se siameng. 

Mokhanselara wa Mmaphula Bogare, Mme Allen Ntshekisang o ne a supa fa kgaolo ya gagwe e le nngwe ya dikgaolo tse di botlhokwa ka e na le dikgwebo tsa boroko (guest houses) mme mathata e le ditsela tse di sa nnang sentle.

A re go le gantsi beng ba dikgwebo ba lela ka go latlhegelwa ke kgwebo ntateng ya  seemo sa ditsela. 

O ne a kopa khansele go dira sengwe ka seemo sa ditsela mo dikgaolong ya gagwe.

Mo go tsa botsogo makhanselara ba ne ba lela ka tlhaelo ya melemo le dipilisi le gone go tlhoka ba ba ka di ba neelang fa ba sena go tlhatlhobiwa. 

Ba re ba kgona go nna malatsi ba sa neelwe dipilisi le melemo ka jalo ba kopa gore go hirwe ba ba ka thusang go fa melemo le dipilisi ka ponyo ya leitlho.

Ba re go sa fiweng kalafi ka nako ka bofefo go ka nna diphatsa mo go bone ka fa gongwe bolwetse jwa motho bo tlhokana le kalafi gone foo gore bo tokafale.

Ba ne gape ba kopa gore ba lephata la kabo ditsha ba tsibogele go baya ditsha ka batho ba setse ba babalelwa ke go tlhoka ditsha. 

Ba re go tlhoka ditsha go felela go tsosa dikgotlhang mo malwapeng ka batho ba felela ba nna ba le bantsi mo malwapeng.

Mokhanselara wa Lecheng/ Malaka Mme Pinny Morupisi ene o ne a kopa gore ba lephata la temo thuo ba lekodise setshaba ka lenaneo le lesha le ba saleng ba babisiwa ditsebe ka lone.

A re balemi ba tshwanetse ba ipaakanyetsa temo e e tlang e bile ba itse gore lenaneo leo le ba tshwaretse eng.

Mo go tse dingwe mokhanselara wa Khurumela Rre George Makhura o ne a kopa gore motse wa Palapye o tsenngwe dipone tsa mekgwatlha ka o le lefifi.

A re lefelo le le fa gare ga motse le bagwebi ba babotlana ba gwebang teng le lone le tlhokana le dipone ka bagwebi ba bangwe ba kgona go tswa foo bosigo. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Portia Rapitsenyane

Location : Palapye

Event : Phuthego ya khansele

Date : 17 Sep 2023