Breaking News

A re tsibogeleng bolwetse jwa tlhaloganyo

13 Sep 2023

Molomaganya ditirelo tsa botsogo mo kgaolong ya Tsabong, Mme Gaboelwe Rammekwa a re botsogo jwa tlhaloganyo ke konokono ka bo laola botshelo jwa motho. 

Mme Rammekwa o buile seo ka Tshipi kwa kgotleng ya MacCathy’s Rust ka letsatsi la thapelo kgatlhanong le bolwetsi jwa HIV/AIDS, COVID-19, malwetse a sa tshelanweng, kgokgontsho ya bong le dikotsi tsa tsela.

“Bo ka tswa bo sa bolaye motho gore a ye lebitleng, mme bo mo latlhisa seriti sa setho. Tlhaloganyo e laola ka fa o tshelang ka teng, ka fa o jang ka teng, ka fa o aparang ka teng, ka fa o amanang le batho ka teng,” a tlhalosa jalo.

A re go simologa ka Hirikgong monongwaga, ba kwadisitse balwala tlhaloganyo ba le 130, fa ba ba lekileng go ikgapela matshelo ba le lesome le bone, mme ba ba neng ba ikgapela botshelo ba le barataro.

A supa gore seo se a tshwenya.

Mme Rammekwa a re fa motho a sa tsoga sentle mo tlhaloganyong, go kgona go laola se motho a yang go se dira letsatsi le le latelang, mme bangwe ba felela ba ikgapela botshelo. 

O gakolotse setshaba go ela tlhoko gore yo o lwalang bolwetse jwa tlhaloganyo o a thusiwa gore a bone thuso.

A re lekgotla la mafatshe-fatshe la World Health Organisation (WHO) le bone go tshwanela gore bolwetsi jwa tlhaloganyo bo tsibogelwe, go buisanngwe ka jone, go dirwe ditlamelo tse di farologaneng go fokotsa kgonagalo ya go ikgapela botshelo.

 “Fa o bona gore mongwe yo o gaufi le wena o gateletswe ke maikutlo, tsaya kgato o mo thuse,” Mme Rammekwa a tlhalosa jalo.

Mo go tse dingwe, Mme Rammekwa a re ba tshwenngwa ke malwetse a a sa tshelanweng jaaka madi a matona, sukiri, kankere le a mangwe, mme ba setse ba gatisitse balwetse ba le 1 500 mo kgaolong.

O boletse fa seemo se tsere phekelo e sele lefatshe ka bophara.

O tlhalositse fa malwetsi a a bakiwa ke ka fa motho a tshelang ka teng, dijo, mmele o motona, gape motho o kgona go bo lwala a sa itse. Mme Rammekwa o kopa batho go fetola ka fa ba tshelang ka teng ka botshelo bo fetogile. 

A re motho o ka tshela botshelo jo bo leele a a nwa dipilisi, selo se a reng se imela ditlamelo tsa botsogo, e bile se ama itsholelo ya lefatshe.

Fa a tswa la gagwe, mooki wa tlhaloganyo Rre Kgangkenna Kgangkenna a re dikgang tsa go ikgapela botshelo di a tshwenya mo kgaolong eo, mme seo se tlhokana le batsaya karolo botlhe jaaka dikereke, baruti, dikokelo, bommaboipelego, bagolo mo motseng le malwapa a a kitlaneng go emisa seo.

Rre Kgangkenna a re go botlhokwa go lemoga motho fa a sa itekanela sentle mo tlhaloganyong. “Wa go simolola a fetola ka fa a ntseng a itshwara ka teng.

Fa e le gore ke motho yo o ntseng a tlhakatlhakana le batho, o simolola jaanong a itlhaola mo bathong, fa e le motho yo o ithatang o simolola a sa nne sentle. Ba bangwe jaanong a sa tlhole a tla tirong fa a bereka,” a tlhalosa.

A re go gatelelwa ke maikutlo phetelela go na le kgonagalo e ntsi ya gore ba nne le dikakanyo tsa go ipolaya. O gakolotse gore botshelo ka dinako dingwe bo a pala ka mabaka a a farologaneng, mme motho a nne le dikakanyo tsa go ikgapela botshelo. 

Ka jalo, a re batho ba ba kotlometseng  maikutlo ba tlhoka go fiwa tsholofelo.

Rre Kgangkenna o boletse fa bontsi jwa nako motho a ikgapela botshelo ka gore o abo a sena tsholofelo, a itlhobogile mo botshelong. A bona mathata a gagwe a feta le lone lefatshe tota. 

Mme o ne a gakolola gore batho ba tshwnanetse go itse gore mo botshelong mathata a nna a le teng mme motho ga a tshwanela go itlhoboga.

A re go botlhokwa gore motho a nonofe mo tlhaloganyong, ka gore go kanola sehuba o emelelana le diemo ke jone botsogo jwa tlhaloganyo. “Fa o sa kgone go emelelana le diemo wa a bo o sa tsoga sentle mo tlhaloganyong,” a tlhalosa. 

O tlhalositse gore batho fa ba tshela mmogo ba tshwanetse ba tlholana mme fa go pala ba kope thuso ko go ba boipelego, dikereke, sepodisi le ba botsogo.

“A re eleng tlhoko bana ba ba kgokgontshiwang, ba ba betswang ke ba bangwe kwa sekoleng, ba ba latlhegetsweng ke malwapa, ba ba kgokgontshiwang mo malwapeng ka gore ba mo diphatseng.” Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Calviniah Kgautlhe

Location : MAcCATHY’S RUST

Event : Tirelo ya thapelo

Date : 13 Sep 2023