Breaking News

Komiti ya ditlhabololo e aba ntlo ya dikamore tse pedi

13 Sep 2023

Banni ba Matlhakola mo kgaolong ya Lerala/Maunatlala ba rotloeditswe go tswelela ka mowa wa boipelego le bopelotlhomogi.

Se se builwe ke Mothusa Tona wa Dikgaolo le Tlhabololo Magae Rre Sethabelo Modukanele ka Matlhatso fa a rola ntlo ya dikamore tse pedi le sephato ee agilweng ka thuso ya komiti ya ditlhabololo tsa motse ya Matlhakola, morafe, bogogi jwa motse, dikereke, banana le makalana aa ikemetseng ka nosi.

Ntlo eo,  e e agilweng ka P100 000, e agetswe ba lelwapa loora Bontsibokae ka maikaelelo a go ba fa bonno jo bo haphegileng.

Rre Modukanele o ne a supa fa komiti ya ditlhabololo ya Matlhakola e itsege ka go dira sentle le go tlhabolola motse. 

A re mo nakong eno komiti e mo dipaakanyong tsa ntlo ya motlhoki le go mo agela ntluo ya boitiketso. 

A re se, ke sesupo sa gore mowa wa boipelego o a rena mo dipelong tsa banni ba Matlhakola.

O tlhalositse gape fa komiti e tsweletse sentle ka kgwebo ya go dira ditena le gone go tshwara ditiro tse di botlhokwa.

Ka jalo Rre Modukanele a re se ke sesupo sa gore komiti ya ditlhabololo e na le tebelopele e e nonofileng le phetogo ka fa dikomiti tsa ditlhabololo tsa motse di dirang ka teng.

A re tiro e ba e dirileng ya go agela bangwe ka bone ba ba tlhokilemeng lesego e tsamaelana le tebelopele ya 2036 ya tshaba e e pelotlhomogi, lorato, e e kgathalang ka ba bangwe.

O kaile fa banni ba Matlhakola e le batho ba ba lorato e bile ba tshwaragane selo se a reng ke sone se ba kgontshang go dira ditiro tse dintle. 

Rre Modukanele o lebogile botlhe ba ba tsentseng letsogo mo tiro eo ,segolo bogolo a leboga ofisi ya boipelego e e thusang banni thata mo dikgannyeng tse.

Mo boemong jwa ga monnawe, Mme Mompoloki Bontsibokae o lebogile botlhe ba ba nnileng le seabe mo tirong e ya go ba agela ntlo. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Kefilwe Selotlegeng

Location : Matlhakola

Event : Kabo ya ntlu

Date : 13 Sep 2023