Breaking News

Ba lebisitswe molato wa petelelo le go kgothosa

10 Sep 2023

Borre ba le babedi ba ba tlholegang kwa lefatsheng la Zimbabwe ba itshupile fa pele ga lekgotla ka Labone mabapi le molato wa go tsaya ka dikgoka le go thubetsa mme yo o dingwaga tse di masome a matlhano le bobedi (52) wa kgotla ya Kanamo kwa Mahalapye.

Borre bao, wa dingwaga tse di masome a mararo le bobedi (32) le wa tse di masome a mararo le borataro (36) mo bekeng e e fetileng ba ne ba tsenelela mme yo mo ntlong ba mo amoga megala ya letheka e le mebedi ba bo ba mmetelela.

Mookamela Mapodisi a Mahalapye Central Supt. Boitshepho Mudongo o kaile fa ka lesego ba kgonne go ba tshwara mme megala yotlhe ka bobedi e bonwe.

A re bobedi jo bo amanngwa le dikgetsi tse dingwe tsa go kgothosa di le pedi ka ba fitlhetswe ka dilwana tse di neng di begilwe fa di utswilwe.

Mo go e nngwe ba tshwere borre ba le bararo ba ba amanngwang le tiragalo e mo go yone marekisetso a Trans Wholesalers, a neng a kgothosiwa P43 000 le mabokoso a metsoko e le 41 ka Laboraro kwa Mahalapye.

Mapodise ba fitlhetse P30 733 mo babelaelweng le metsoko yotlhe e e 41.

Supt. Mudongo a re ba amogetse pego fa babelaelwa ba le bane ba tsene mo marekisetsong ba tshotse ditlhobolo mme ba laela babereki go rapalala fa fatshe go tsaya madi otlhe mo mabeelong le a a kwa ofising ya mogolwane wa marekisetso, pele ba inaya naga.

A re ga go na dikgobalo dipe mo tiragalong eo.

O tlhalositse fa e rile mapodisi a ya go lelediwa ke fa babelaelwa ba setse ba ineile naga mme ba ne ba ba latedisa ka motlhala.

A re ba ne ba fitlhela koloi e ba neng ba e dirisa e paleletswe mo molapong wa Mahalapye, beng ba yone ba e tlogetse ba siile ka dinao.

Supt. Mudongo a re ba ne ba sala motlhala wa bone morago go fitlhela ba tshwara a le mongwe, mme ka go ne go setse go fifetse ba ne ba kopa thuso ya ba sefofane, ba ba kgonneng go thusa gore ba tshware ba bangwe ba le babedi.

O boletse fa borre bao ba supile fa ba ne ba le batlhano ka palo, ka jalo ba kgonne go tshwara ba le bararo mme ba santse ba le mo patlong ya ba babedi.

A re ba tshegeditse koloi le babelaelwa ba le bararo go ba thusa mo ditlhotlhomisong mme ba ba ba tshwerweng ba itshupile fa pele ga lekgotla ka Labotlhano

Borre ba le babedi mo borarong jo bo tshwerweng ba tlholega kwa motseng wa Molepolole fa yo mongwe a tswa kwa Sojwe, mme ba boletse fa ba babedi ba ba tshabileng le bone ba tswa kwa Molepolole.

A re ba kopetse babereki ba marekisetso tshidilo maikutlo kwa go ba ba lebanyeng. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Onkarabile Moeng

Location : Mahalapye

Event : Potsolotso

Date : 10 Sep 2023