Breaking News

Seemo sa ditirelo tsa botsogo se tokafetse - Lelatisitswe

28 May 2023

Mothusa tona ya botsogo Rre Sethomo Lelatisitswe a re ditirelo tsa botsogo tse di neng di kgoreletsegile thata nako ya COVID-19 di boela seemong.

Rre Lelatisitswe yo e gape e leng Mopalamente wa Boteti Botlhaba o buile jalo fa a ne a buisa diphuthego tsa kgotla kwa Dimajwe le Mmashoro ka Labotlhano.

O boletse fa ka nako ya bolwetse jwa COVID-19, batho ba ne ba tlhokafala thata, gape go ne ga nna le tlhaelo ya melemo le dikoloi go bo lwantsha.

O boletse fa go ariwa ga batho go ne ga emisiwa ka ka nako ya teng, a re dikoloi tse di rwalang batho ba ba gateletsweng thata tsa di ambulance le tsone di ne tsa senyega ka bontsi ka di ne di bereka phetelela.

Rre Lelatisitswe o boletse fa madi a mantsi a ne a dirisiwa go reka melemo, mme ditiro tse dingwe tsa ditlhabololo tsa emisiwa go filwe lephata la botsogo maemo a ntlha go lwantsha segajaja go sireletsa Batswana.

O boletse fa jaanong seemo se boela mo maemong ka gore melemo e goroga sentle mo Botswana, e bile ba ngokile dingaka tsa boitsaanape jo bo kgethegileng mo malwetseng mangwe le mangwe. A re ba ikgolagantse le ba difofane gore dingaka tseo di etele mafelo a a kgakala go bona balwetse, a bolela fa ba setse ba simolotse kwa Kgalagadi.

Rre Lelatisitswe boletse fa go arwa ga batho mo go ntseng go saletse morago go tsile go dirwa ka bonako jo bo tlhokafalang, a tlatsa ka gore le baoki ba ba neng ba isitswe dikoleng go ikoketsa ba ba a fetsa, ka jalo bodiredi bo tlaa tokafala.

Fa ba latlhela la bone, banni ba Dimajwe ba boletse fa ba batla ngaka e nna fa kokelong ya Mmashoro, go thusa balwetse ba Malatswai, Mmashoro, Dimajwe le meraka e e mo tikologong.

Rre Leagile Gosiame o boletse fa meraka e e mo tikologong ya Dimajwe le Mmashoro e tletse batho ba ba batlang go thusiwa segaufi. 

Rre Mooketsi Kgaoga o kopile gore kokelwana ya Dimajwe e godisiwe go nna kokelo e bile e ntshafadiwe.

Fa Rre Lame Morupisi ene a kopile gore go okediwe dikoloi tsa kokelo le bodiredi, a bolela fa tsela ya Dimajwe - Mmashoro e le maswe thata. 

Ko Mmashoro, banni ba kopile gore dikago tsa kokelo di ntshafadiwe ka di di kgologolo. Ba tlhalositse fa ba tlhaelelwa ke dikoloi mo jaanong ba beileng mo go mokhanselara wa kgaolo gore a rwale balwetse le direpa tota, mme e se tiro ya gagwe.

Mokhanselara wa Mmashoro, Rre Kgosiesele Kgosiesele, o boletse fa kokelo ya bone e tshwanetse go nna le dikoloi le baoki tse di lekaneng. 

O boletse fa jaanong koloi ya gagwe e le yone e rwalang direpa go di isa Serowe go tlhatlhobiwa ke dingaka, mo a reng tota ga se tiro ya mokhanselara. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Tshiamiso Mosetlha

Location : DIMAJWE/MMASHORO

Event : Phuthego Ya Kgotla

Date : 28 May 2023