Breaking News

Mokhanselara o kopa puso go thapa banana ba mananeo a ithutelo tiro

22 Mar 2023

Go supa maikaelelo le maikemisetso a puso a go lwantsha letlhoko la ditiro, banana ba ba thapilweng ka mananeo a a farologanyeng a khiro ya nakwana ba tshwanetse ba fiwa ditiro tsa sennelaruri.

Fa a akgela kwa phuthegong ya khansele ya kgaolo ya Kweneng ka Labobedi, mokhanselara wa Lentsweletau Bophirima Rre Court Tolobu o boletse fa keletso ya gagwe e le gore puso e thape banana bao ba maphata a puso a ba thapileng ka thulaganyo tse di farologanyeng jaaka ya khiro ya nakwana ya dialogane tsa dikolo tsa ithutelo ditiro ya Internship.

Rre Tolobu a re go fa banana ba go nna jalo ditiro tsa sennelaruri ke mothale mongwe wa go fokotsa letlhoko la ditiro le le apesitseng lefatshe leno kobo ka letshoba.

Mo ntlheng e sele, mokhanselara yoo o kaile fa banni ba kgaolwana ya Lentsweletau ba jesediwa kgobedung ke diphologolo tsa naga tse a boletseng fa di gobeya mo motseng di senyetsa batho, mme a tlhalosa fa sebe sa phiri e le lemmenyana le batho ba le fiwang e le phimolo dikeledi morago ga tshenyo eo.

“A puso e nne e sekaseka ka fa diphologolo di sentseng ka teng mme morago e tlise dikatso go lebeletswe tshenyego” ga tlhalosa Rre Tolobu, a supa fa selekanyo sa phimolo dikeledi se tshwanetse sa laolwa ke bokete jwa tshenyo e diphologolo di e dirileng.

Mokhanselara wa Ntloolengwae Rre Mokwaledi Mokwenaotsile ene o supile matshwenyego ka seemo sa ditsela tsa metse ya kgaolo ya Kweneng, a bolela fa banni bangwe ba di fetotse melapo ka go epa motlhaba gongwe le gongwe.

O kopile khansele le lephata la ditsela go tsibogela seemo seo le go tseela ba ba amegang mo tshenyong eo dikgato tse di maleba. Fa a tswa la gagwe mokhanselara wa Mmankgwenyane Rre Molemisi Motsewabathata o kaile fa letlhoko la melemo mo dikokelong le beile matshelo a batho mo diphatseng segolo jang ba ba kobo dikhutshwane.

A re go reka melemo kwa marekisetsong a a ikemetseng go setse go babaletse banni, ka jalo a ikuela mo pusong go bona gore seemo sa tlhaelo ya melemo ga se etegele.

Rre Motsewabathata o ne gape a ntsha mogopolo wa gore kwa go abiwang melemo teng kwa dikokelong go bulwe bosigo le motshegare, seo e le tsela ya go tlhomamisa gore balwetse ba abelwa melemo nako nngwe le nngwe e ba e tlhokang ka yone.

Kwa bokhutlong, makhanselara ba ne ba supa go sa itumeleng ka tiego ya peo ya ditsha segolo jang tsa bonno.

Ba re mo godimo ga go baka dikgotlhang mo malwapeng tse di tsalwang ke go sukagana ga batho mo lwapeng le le lengwe, seemo se gape se ka baka tlhagogo ya bomaipaafela.  BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Keagetswe Motsumi and Sekhona Muchado

Location : MOLEPOLOLE

Event : PHUTHEGO

Date : 22 Mar 2023